Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Dương Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Tổ thư ký thông qua Nghị Quyết Đại hội

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số:  …/NQ-HĐHDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2018 – 2023

         Căn cứ Điều lệ Họ Dương Việt Nam,

         Thực hiện kế hoạch 03/KH-HĐHDVN ngày 27 tháng 05 năm 2017 về việc Tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Dương các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

         Hôm nay ngày 24/6/2018 Đại hội Đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) được long trọng tổ chức tại sân golf Long Biên, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Có 555 Đại biểu chính thức dự Đại hội và 200 Đại biểu khách mời.

         Sau khi nghe các báo cáo trình Đại hội, phát biểu tham luận, ý kiến thảo luận của Đại biểu và kết quả các nội dung khác theo chương trình Đại hội:

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

         1. Nhất trí thông qua:

         a. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018: ghi nhận và khẳng định nhiệm kỳ 2013 – 2018, toàn Dòng tộc đã đoàn kết xây dựng phong trào HDVN phát triển mạnh mẽ, vững chắc và tương đối toàn diện. Nhiều chủ trương, quyết định của HĐHDVN mang tính đột phá tạo cơ sở, nền tảng quan trọng trong hoạt động và phát triển bền vững của Dòng tộc:

         + Ban hành Điều lệ HDVN (2013) với tôn chỉ “Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa”, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng dòng tộc, khuyến học – khuyến tài, tương thân – tương ái, phát triển kinh tế, thông tin tuyên truyền. Là cơ sở, nền tảng định hướng chiến lược cho hoạt động và phát triển Dòng tộc.

         + Xác định: Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc hiệu, Tộc phục, nhà thờ tổ và cây tổ Họ Dương là biểu tượng thiêng liêng có tác động to lớn để tập hợp và gắn kết HDVN.

         + Kết nối thành lập 100% HĐHD các tỉnh, thành phố; 8 HĐHD ở nước ngoài với hàng trăm ngàn bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia hoạt động Dòng tộc.

         + Phong trào khuyến học – khuyến tài, tương thân tương ái có sức lan tỏa lớn đã trở thành nội dung chủ đạo xuyên suốt thúc đẩy mọi hoạt động của Họ Dương các cấp.

         + Ban hành kế hoạch xây dựng bộ sách Lịch sử HDVN.

         + Tổ chức thành công 6 kỳ Lễ hội với quy mô, hình thức, nội dung ngày một phong phú, tính chuyên nghiệp cao, gây tiếng vang, ấn tượng sâu sắc, đã trở thành Lễ hội truyền thống nét đẹp văn hóa riêng có của HDVN.

         + Từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức HĐHDVN, các Ban, bộ phận chuyên môn trực thuộc hoạt động đi vào nền nếp.

         b. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2018 – 2023). Trong 6 nhiệm vụ nhằm phát triển Dòng tộc, có 2 nhiệm vụ được xác định là trọng tâm: phát triển tri thức và phát triển kinh tế, trong đó coi trọng phát triển nhân tài của HDVN, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu:

         – 100% HĐHD cấp tỉnh được thành lập chính thức, 100% cấp huyện, cơ sở có người Họ Dương thành lập HĐHD, 95% người Họ Dương tham gia hoạt động trong tổ chức Họ Dương.

         – Phấn đấu 100% HĐHD các cấp có Ban KH – KT, Quỹ KH – KT và Ban tương thân – tương ái cùng quỹ tương thân – tương ái.

         – 100% HĐHD các tỉnh, thành phố thành lập CLB DN – DN, 80% DN – DN Họ Dương tham gia CLB, đưa CLB đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực; phấn đấu mỗi năm tăng 15 % số DN – DN đến năm 2023 có trên 18.000 DN – DN trong đó 5% DN lớn, 30% DN vừa.

         – Phấn đấu 100% HĐHD các tỉnh, thành phố có Ban Thông tin – Tuyên truyền, 70% bà con họ Dương được tiếp cận với hệ thống thông tin của HDVN; mỗi tỉnh ít nhất có 2 cộng tác viên của Ban Thông tin – Tuyên truyền HDVN.

         – 100% các địa phương, trường Đại học (hoặc liên trường) thành lập CLB Thanh niên Họ Dương.

         c. Thông qua Điều lệ Họ Dương Việt Nam (2018) đã được sửa đổi bổ sung.

         d. Kết quả bầu cử HĐHDVN nhiệm kỳ VII (2018 – 2023) gồm 60 thành viên và Ban kiểm tra gồm 05 thành viên.

         2. Suy tôn ông Dương Đình Chiến – Chủ tịch HĐHDVN nhiệm kỳ 2013 – 2018 là Chủ tịch Danh dự HĐHDVN.

         3. Giao cho HĐHDVN nhiệm kỳ 2018 – 2023: tiếp thu ý kiến tham luận, thảo luận của các Đại biểu hoàn chỉnh văn bản Đại hội để tuyên truyền, triển khai kịp thời, đầy đủ kết quả Đại hội tới HĐHD các cấp và toàn thể thành viên Họ Dương.

         Đại hội kêu gọi toàn thể HĐHD các cấp và bà con trong toàn Dòng tộc hãy đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

         Nghị quyết được thông qua Đại hội hồi 11h 30 phút với sự nhất trí của 100 % Đại biểu dự Đại hội./.

Đại hội Đại biểu HDVN lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com