Nghị quyết Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai hoạt động năm 2017

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 01/NQ-HĐHDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016, TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 2017

         Ngày 10/02/2017, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai hoạt động 2017.

         Thành phần hội nghị:

         – Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên HĐHDVN.

         – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố, khu vực.

         – Đại biểu khách mời.

         Nội dung:

         – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;

         – Tổ chức khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Dòng tộc năm 2016;

         – Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến một số nội dung hoạt động của HĐHDVN;

         Trên cơ cở tổng hợp ý kiến đóng góp gửi trước Hội nghị và ý kiến tại Hội nghị. Hội nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam lần thứ nhất năm 2017 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

         I. Đánh giá Lễ hội Họ Dương Việt Nam năm 2016 và kế hoạch tổ chức Lễ hội 2017

         1. Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016 là biểu thị nguyện vọng, tinh thần, ý chí và tình cảm của toàn dòng tộc đã thành công tốt đẹp. Đạt được yêu cầu đề ra về nội dung, hình thức. Mặc dù còn một số thiếu sót nhưng nhìn chung được dư luận trong và ngoài dòng tộc đánh giá cao.

         – Tạo được sự đồng thuận phấn khởi trong toàn Dòng tộc.

         – Thông qua lễ hội phát hiện được các tiềm năng mới cho xây dựng Dòng tộc những năm tiếp theo.

         2. Hội nghị nhất trí thông qua chương trình, kế hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017 của thường trực HĐHDVN xây dựng và triển khai thực hiện với các nội dung: Lễ cầu siêu, cầu an cho toàn Dòng tộc; Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai hoạt động 2017; Khai trương trưng bày gian hàng của DN-DN HDVN; Hội trại của HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố; Tổ chức thi giã bánh Giầy; Kéo co, giao lưu văn hóa nghệ thuật, lửa trại; thi tìm hiểu lịch sử Họ Dương với tựa đề “Tự hào Tôi Họ Dương”; tổ chức diễu hành; rước lửa truyền thống; chương trình nghệ thuật chào mừng; phóng sự “Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước”; lễ sinh nhật HĐHDVN 25 tuổi; Mừng thọ, vinh danh, khen thưởng; trưng bày không gian văn hóa – lịch sử Họ Dương Việt Nam và nhiều nội dung khác.

         II. Phương hướng hoạt động năm 2017

         1. Xây dựng Dòng Tộc

         Kết nối:

         Miền Bắc: Phấn đấu cấp huyện 70%; cấp cơ sở 50% có HĐHD.

         Miền Trung – Tây Nguyên: Ra mắt chính thức HĐHD tỉnh Ninh Thuận, đạt 100% HĐHD cấp tỉnh thành lập chính thức. Phấn đấu đạt 100% HĐHD cấp huyện, 60% HĐHD cấp cơ sở.

         Miền Nam: Phấn đấu 100% HĐHD lâm thời cấp tỉnh ra mắt chính thức. Kết nối và phấn đấu thành lập 30% HĐHD cấp huyện, 20% cấp cơ sở.

         Nước ngoài: Phấn đấu kết nối thành lập 2 HĐHD ở nước ngoài.

         Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐHD các cấp, đảm bảo mọi hoạt động đi vào nề nếp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

         Tiếp tục củng cố tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐHD các cấp, phấn đấu 80% HĐHD cấp tỉnh có Văn phòng. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển của HĐHD các cấp.

         Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Họ Dương các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

         Xây dựng các Quy chế: Quy chế nghi lễ, khen thưởng; Quy chế làm việc của Thường trực HĐHDVN; Quy chế Thông tin – tuyên truyền.

         Tiếp tục triển khai kế hoạch số 12 về nghiên cứu lịch sử: Tổng kết nghiên cứu lịch sử từ khi có kế hoạch số 12; Phân công người biên soạn lịch sử; Hội nghị quan hệ của Họ Dương với một số họ như Họ Đào, Họ Nguyễn và các hội nghị chuyên đề nghiên cứu lịch sử ở một số địa phương có liên quan đến xây dựng bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam” .…

         Phấn đấu hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức động thổ xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh Qúy I năm 2017.

         Tiếp tục phát động phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ (Thanh Hóa) và xây dựng các Di tích lịch sử – văn hóa thờ các Danh nhân Họ Dương và nhà thờ Họ Dương ở các tỉnh, huyện, cơ sở và các Dòng Họ, Chi Họ. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà thờ Họ Dương Việt Nam tại Long Biên – Hà Nội.

         Thông qua phương án đổi tên “Tổng hội TN, HS-SV Họ Dương Việt Nam” thành “Tổng hội Thanh niên Họ Dương Việt Nam”.

         Tiếp tục kết nối thành lập Hội, Chi hội thanh niên Họ Dương Việt Nam tại các khu vực có nhiều trường Đại học, Cao đẳng (thành lập 30% Hội, Chi hội Thanh niên Họ Dương trên cả nước). Tăng cường các hoạt động, có chất lượng và đặc biệt coi trọng phong trào học tập tốt và lập thân, lập nghiệp.

         Phối hợp với CLB DN-DN Họ Dương Việt Nam hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên mới ra trường. Hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp của Thanh niên Họ Dương trên toàn quốc.

         Tổ chức thành công Lễ hội 2017 và có kế hoạch tổ chức Lễ hội 2018, tổ chức may mẫu lễ phục sau đó triển khai rộng rãi.

         2. Khuyến học – khuyến tài

         Tổ chức tốt việc vinh danh, khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi năm 2015 – 2016 và triển khai kế hoạch 2016 – 2017, tạo động lực cho phong trào khuyến học, khuyến tài.

         Nhân rộng mô hình xã hội học tập trong toàn Dòng Tộc.

         3. Tương thân – tương ái

         Tổ chức việc mừng thọ năm 2017, HĐHD các cấp chủ động tổ chức mừng thọ người cao tuổi theo quyết định của HĐHDVN với hình thức trang trọng.

         Hướng dẫn các địa phương tập hợp hồ sơ mừng thọ năm 2018 theo đúng tiêu chí, quy định để động viên người cao tuổi và giáo dục thế hệ trẻ biết coi trọng đạo hiếu làm tròn bổn phận con hiền, cháu thảo.

         Tiếp tục phát động xây dựng quỹ “Nghĩa tình Dòng Tộc” ở Họ Dương các cấp và sử dụng quỹ đúng mục đích.

         4. Hoạt động phát triển kinh tế

         Kết nối, thành lập 20 CLB DN-DN HD tại các tỉnh, thành phố.

         CLB DN-DN tiến hành:

         Ban hành Quy chế, mở lớp khởi nghiệp tư vấn cho các Doanh nghiệp Họ Dương, Qúy 1-2/2017;

         Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các CLB và các DN-DN tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau về kinh tế, kinh nghiệm, vốn, thị trường và kịp thời trao đổi thông tin để tạo đà phát triển kinh tế bền vững cho toàn Dòng Tộc.

         5. Hoạt động thông tin – tuyên truyền

         Tổ chức sơ kết hoạt động thông tin 2 chiều để triển khai diện rộng.

         Nâng cao chất lượng tin, bài bản tin điện tử và truyền thống theo hướng chuyên nghiệp.

         Xây dựng hệ thống cộng tác viên ở HĐHD các cấp và tổ chức Hội nghị thông tin viên, cộng tác viên, quan tâm đến chế độ cộng tác viên.

         Tổ chức tốt việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, ngày giỗ các cụ Tổ Họ Dương Việt Nam và đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập HĐHDVN (1992 – 2017).

         III. Thông qua một số nội dung hoạt động của HĐHDVN

         1. HĐHD Việt Nam thống nhất tổ chức lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam 2018 tại thành phố Cần Thơ.

         2. HĐHD Việt Nam nhất trí với đề nghị của HĐHD Miền Nam xác định HĐHD các khu vực (Miền Nam, Miền Trung – Tây Nguyên) đã hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động kết nối Dòng tộc và được giải thể, đồng thời chuyển sang hình thức hoạt động mỗi khu vực có 1 PCT HĐHDVN phụ trách.

         3. Tiến hành Đại hội HDVN các cấp và Đại hội HDVN toàn quốc:

         + Họ Dương các địa phương tiến hành Đại hội trong năm 2017.

         + Họ Dương Việt Nam tiến hành Đại hội sau Lễ hội mùa Xuân HDVN năm 2018.

         4. Đồng ý đổi tên “Tổng hội TN, HS-SV Họ Dương Việt Nam” thành “Tổng hội Thanh niên Họ Dương Việt Nam”.

         5. Đồng ý với Hội đồng thi đua khen thưởng xác định 04 cụ là những người sáng lập, 07 cụ là thành viên Ban liên lạc đầu tiên. HĐHDVN ghi danh tặng Bảng vàng danh dự và vinh danh tại Lễ hội mùa Xuân 2017.

         6. Phát động phong trào Họ Dương khởi nghiệp, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Dòng tộc năm 2017 là “Họ Dương khởi nghiệp”.

         Đề nghị HĐHD các cấp và toàn thể Dòng tộc phát huy truyền thống tốt đẹp Họ Dương và kết quả hoạt động năm 2016. Hãy đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Hội nghị HĐHDVN lần thứ nhất năm 2017 đã đề ra.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Đình Chiến

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

0001220038
ThángNgàyGiờPhútGiây

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com