Nghĩa tình Họ Dương.

       Với truyền thống “Tương thân – Tương ái,  lá lành đùm lá rách” của Họ Dương Việt Nam là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

         Năm 2016 các tỉnh miền Trung cũng đã hứng chịu đợt lũ lụt chưa từng có từ trước tới nay, bà con Họ Dương cả nước cũng đã chung tay chia sẻ, động viên bà con vượt qua mọi khó khăn khắc nhiệt của thiên tai.

Chủ tịch HĐHDVN - Dương Đình Chiến nắm tình hình thiệt hạt của bà con Họ Dương 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị sau cơn bão số 10 

       Vừa qua được tin cơn bão số 10 gây thiệt hại cho bà con Họ Dương 4 tỉnh miền Trung, tại Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đồng Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh đã Phát động quyên góp ủng hộ bà con Họ Dương các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu ảnh hưởng do bão.

       Ngày11/10/2017,  Hội đồng Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh Quyết định trích Quỹ  "Nghĩa tình Dòng tộc" với số tiền 100 triệu đồng  ủng hộ bà con Họ Dương 4 tỉnh trên.

       Bà Dương Thị Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh mong rằng bà con Họ Dương các tỉnh miền Trung hãy đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, chúc bà con thật nhiều sức khỏe, an lành và phát triển, góp phần xây dựng Họ Dương Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

Dương Công Ngột

 

Bài viết liên quan