Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải nhất trí tài trợ thành lập “Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”

Ông Dương Huy Linh (ngoài cùng bên trái)

          Ngày 18/01/2018, Hội đồng họ Dương Viêt Nam gồm: Ông Dương Đình Chiến - chủ tịch, ông Dương Công Minh - phó chủ tịch, ông Dương Công Đức - UVTT đã làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải về việc thành lập “Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”, lãnh đạo Công ty đã đồng ý là người sáng lập và tài trợ Quỹ:

          - Tài trợ  xây dựng Quỹ ban đầu.

          - Tài trợ Xây dựng nhà thờ Họ Dương tỉnh Hà Tĩnh.

          Ngày 22/1/2018, thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã họp ban hành quyết định thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.  

          Đây là một tin vui đối với bà con Dòng tộc, sau “Quỹ Khuyến học – khuyến tài Họ Dương Việt Nam do ông Dương Công Minh tài trợ”. Đã phát huy được tác dụng tích cực trong động viên, khích lệ thế hệ trẻ Họ Dương thi đua  học tập, rèn luyện và đạt được kết quả to lớn.

          Chúng ta hy vọng Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam sẽ  khuyến khích những tài năng trẻ thực sự xuất sắc là người Họ Dương ở lứa tuổi học sinh, sinh viên bộc lộc tài năng trên các lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ…có hoàn cảnh gia đình cần hỗ trợ. Nhằm tạo những tài năng cho Dòng tộc và đất nước.

          Ông Dương Huy Linh sinh năm 1970 quê gốc ở Hà Tĩnh hiện là Ủy viên thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải.

          Bước đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng qua bao thăng trầm gian khó để tiến về phía trước.

          Nhưng có điều đáng trân trọng là ông luôn có tấm lòng chia sẻ với xã hội, dòng tộc và quê hương.

          Họ Dương Việt Nam sẽ mãi ghi nhận và trân trọng nghĩa cử cao đẹp của ông.

Ban biên tập

Bài viết liên quan