Quyết định số 04/2018 QĐ-HĐHD - V/v Chuẩn y kết quả giới thiệu bầu cử nhân sự Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Bài viết liên quan