ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

                    ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Được Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2018                   NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM           Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Họ Dương Việt Nam luôn đồng hành cùng trăm họ…
Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết không mang tính chất xây dựng, vi phạm quy chế phát ngôn của Hội đồng họ Dương Việt Nam. Ban biên tập xin đăng toàn văn công văn số 34 của Hội đồng họ Dương Việt Nam.
Bản tin họ Dương số 22

Bản tin họ Dương số 22

Ban biên tập xin đăng tải bản tin truyền thống số 22 đã được Hội đồng họ Dương Việt Nam phát hành. Để tải bản tin về, bà con vào đường link bên dưới, sau đó kích vào "File đính kèm":
Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”