Báo cáo tài chính từ năm 2012 đến ngày 13/4/2018 của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Báo cáo tài chính từ năm 2012 đến ngày 13/4/2018 của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Báo cáo tài chính từ năm 2012 đến ngày 13/4/2018 của Hội đồng họ Dương Việt Nam Báo cáo tiến độ Đại hội họ Dương các tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”

Thông báo của Hội đồng Họ Dương Việt nam “V/v phân công nhiệm vụ, củng cố tổ chức”
Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”.

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”.

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”. Ban thông tin – tuyên truyền đăng tải để Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố nghiên cứu thực hiện.
Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam về việc cảnh giác với những nội dung không mang tính chất xây dựng đang phát tán trên hệ thống thông tin
Quyết định Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng  “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.

Quyết định Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.

       Ngày 15 tháng 1 năm 2018, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã Quyết định Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng  “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”.  
Thông báo về việc đăng ký tham gia giới thiệu tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Thông báo về việc đăng ký tham gia giới thiệu tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Thông báo về việc đăng ký tham gia giới thiệu tác phẩm nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018