Mẫu đăng ký tác phẩm trưng bày tại không gian văn hóa lễ hội 2018

Mẫu đăng ký tác phẩm trưng bày tại không gian văn hóa lễ hội 2018

Mẫu đăng ký tác phẩm trưng bày tại không gian văn hóa lễ hội 2018
Phiếu đăng ký gian hàng cho Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Phiếu đăng ký gian hàng cho Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018

Bảng đăng ký gian hàng cho Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2017
Danh sách khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015 - 2016 (đợt 2)

Danh sách khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015 - 2016 (đợt 2)

Danh sách khuyến học - khuyến tài, mừng thọ năm 2015 - 2016 (đợt 2)
Danh sách mừng thọ các cụ cao niên năm 2017 (tính đến ngày 09/12/2016)

Danh sách mừng thọ các cụ cao niên năm 2017 (tính đến ngày 09/12/2016)

Ban biên tập xin đăng tải danh sách mừng thọ cho các cụ cao niên năm 2017 đã được Hội đồng thẩm định xét duyệt. Đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp và bà con Họ Dương tham khảo, nếu phát hiện điều chưa hợp lý xin phản ánh về địa chỉ email: hoduongvn@gmail.com hoặc số điện thoại: 02413856312.