Thông Báo “V/v Đăng ký quầy tuyển dụng và trưng bày sản phẩm tại Hội Nghị tổng kết công tác Thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015 – 2017), Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, Tọa đàm thanh niên khởi nghiệp”

       Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông báo “V/v Đăng ký quầy tuyển dụng và trưng bày sản phẩm tại Hội Nghị tổng kết công tác Thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015 – 2017), Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, Tọa đàm thanh niên khởi nghiệp”. 

     Ban biên tập đăng toàn văn thông báo để Câu lạc bộ DN – DN Họ Dương các tỉnh thành và các Doanh nghiệp – Doanh nhân  nghiên cứu, đăng ký tham gia đúng thời gian quy định.

Ban biên tập 

Bài viết liên quan