Thông báo về việc HĐHD các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin hoạt động cho Ban Thông tin – Truyền thông

Để công tác Thông tin – Truyền thông đạt hiệu quả, phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động của Hội đồng Họ Dương các cấp, Ban Thông tin – Truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam đề nghị Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố tích cực cung cấp tin bài, thông tin, hình ảnh hoạt động tại các địa phương, những tấm gương người tốt, việc tốt, cá nhân học tập nghiên cứu xuất sắc, làm kinh tế giỏi… để Ban Thông tin truyền thông biên tập và đăng tải trên trang web hoduongvietnam.com.vnBản tin Họ Dương Việt Nam.

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com