Thư trả lời cụ Nguyễn Thị Sen về việc hiến đất xây dựng nhà thờ Họ Dương huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ngày 12/6/2019, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam có nhận được đơn thư về việc hiến đất của bà Nguyễn Thị Sen để xây dựng Nhà thờ Họ Dương ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có thư trực tiếp trả lời. Ban Thông tin truyền thông xin đăng tải toàn bộ nội dung như sau:

 

Toàn văn bức thư của cụ Nguyễn Thị Sen
Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com