Thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Hội đồng Họ Dương các quận Hải châu, Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

        Trong những ngày đầu tháng 8/2017, thường trực HĐHD TP Đà Nẵng  đã tổ chức làm việc với Hội đồng Họ Dương quận Hải Châu, liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

       Tại quận Hải Châu, thường trực đã nghe ông Dương Quốc Khánh– chủ tịch Hội đồng Họ Dương quận Hải Châu Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm;  thông qua kế hoạch tổ chức Lễ thành lập Hội đồng Họ Dương liên phường Bình Thuận - Hòa Thuận Đông và liên phường Hòa Cường Bắc - Hòa Cường Nam tháng 9.

        Ông Dương Tấn Cường - chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã thông tin về thành công hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2013-2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam tại Long Biên – Hà Nội. Và kế hoạch thành lập CLB DN - DN, Hội thanh niên Họ Dương thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Đồng thời, ông Dương Tấn Cường cũng thông qua chủ trương kiện toàn bộ máy nhân sự ở Hội đồng Họ Dương cấp quận, huyện và cấp cơ sở: về cơ cấu, tiêu chí…

        Cũng tại cuộc họp đã nhất trí bầu 6 thành viên Hội đồng Họ Dương quận Hải Châu nhiệm kì 2017- 2022, ông Dương Quốc Khánh làm chủ tịch.

        Tại quận Sơn Trà, thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã nghe ông Dương Quốc Trọng báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm; công tác tách Hội đồng Họ Dương liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thành 2 Hội đồng Họ Dương Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

        Cũng tại đây ông Dương Tấn Cường  đã thông tin về thành công hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2013-2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam tại Long Biên – Hà Nội. Và kế hoạch thành lập CLB DN - DN, Hội thanh niên Họ Dương thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Đồng thời, ông Dương Tấn Cường cũng thông qua chủ trương kiện toàn bộ máy nhân sự ở HĐHD cấp quận, huyện và cấp cơ sở: về cơ cấu, tiêu chí…

        Hội nghị đã nhất trí bầu ông Dương Quốc Trọng làm chủ tịch Hội đồng Họ Dương quận Ngũ Hành Sơn và ông Dương Hiển Lộc làm chủ tịch Hội đồng Họ Dương quận Sơn Trà cùng các thành viên nhiệm kỳ 2017- 2022 với  biểu quyết 100%.

        Trong không khí vui vẻ, đoàn kết thắm tình Dòng tộc Dương Gia, tất cả vì mục tiêu “Họ Dương Việt Nam hưng thịnh và phát triển”

                                                                                             Thin Duong

                                                                           Ban thông tin - tuyên truyền Đà Nẵng

Bài viết liên quan