Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức phiên họp đầu tiên rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội, triển khai một số nhiệm trước mắt.

          Ngày 10/01/2018, tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, thường trực Hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã tổ chức họp phiên đầu tiên. Về dự họp có Ông Dương Phú Trung - UV Hội đồng họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam và 19 thành viên hội đồng.

Ông Dương Phú Trung chủ trì 

         Ông Dương Phú Trung - UV HĐ HDVN, Chủ tịch Hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm tại đại hội đại biểu họ Dương tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, nêu những ưu khuyết điểm trong quá trình tổ chức đại hội. Báo cáo nhấn mạnh thành công của đại hội về mọi phương diện: Nội dung, hình thức phong phú, trang trọng, số lượng đã thu hút trên 500 đại biểu đại diện bà con họ Dương trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình tài chính… Đại hội đã thành công tốt đẹp, đem lại sự phấn khởi, tinh thần đoàn kết của của bà con dòng tộc, tạo đà cho sự phát triển trong thời gian tới.

          Tại buổi họp thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tham gia Lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam năm 2018. Hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch, phân bổ số lượng, phân công nhiệm vụ...đến huyện, từng thành viên, dự kiến số lượng trên 80 người.

Các thành viên phát biểu ý kiến

          Cũng tại buổi họp thường trực Hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam đã đề cử 2 thành viên tham gia vào Đoàn kết nối họ Dương khu vực Trung Trung bộ.

          Buổi họp đã thành công tốt đẹp.

                                                                   Dương Ngọc Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan