Toàn Dòng tộc đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2019

Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Họ Dương Việt Nam (HĐHDVN) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐHDVN, các ông, bà Phó Chủ tịch HĐHDVN; đại diện các Ban, các Câu lạc bộ (CLB) thuộc HĐHDVN và HĐHD các tỉnh/thành phố.

Tại hội nghị, ông Dương Quốc Trọng, Phó Chủ tịch HĐHDVN thay mặt Thường trực HĐHDVN trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động trong thời gian còn lại của năm 2019. Báo cáo đã tập trung đánh giá: Kết quả hoạt động xây dựng Dòng tộc; Mừng thọ; Khuyến học – Khuyến tài; Phát triển kinh tế; công tác Nghiên cứu lịch sử; Thông tin truyền thông; Kiểm tra và hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên HĐHDVN; Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân HĐHDVN; CLB Lão thành HĐHDVN…Bên cạnh những ưu điểm cơ bản trên đây, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của HĐHD các cấp thể hiện trên các lĩnh vực: Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 đã thành công tốt đẹp nhưng vẫn còn một số thiếu sót làm ảnh hưởng đến chất lượng một số sự kiện; Hiện nay còn 7 tỉnh mới thành lập Ban liên lạc hoặc HĐHD Lâm thời; Còn 343 huyện có người Họ Dương sinh sống nhưng chưa thành lập được Hội đồng Họ Dương; Một số đơn vị hoạt động còn thiên về bề nổi, chưa chú trọng đến chiều sâu, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Dòng tộc vào sự phát triển toàn diện của Họ Dương Việt Nam. Phát triển kinh tế ở một số địa phương chưa phát huy được tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của địa phương mình.

Ông Dương Quốc Trọng –  Phó Chủ tịch HĐHDVN báo cáo ết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu của các ông, bà Thường trực HĐHDVN và Chủ tịch HĐHD các tỉnh/thành phố, nhằm làm sâu sắc thêm những nhận định, đánh giá trong báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã biểu dương HĐHD các cấp và bà con Họ Dương cả nước thời gian qua đã chung sức chung lòng, đoàn kết xây dựng Dòng tộc. 6 tháng qua, HĐHD các cấp đã có rất nhiều cố gắng trong hoạt động xây dựng Dòng tộc. Hoạt động mừng thọ và Khuyến học – Khuyến tài cũng có nhiều kết quả tốt, trong đó có việc thực hiện Quỹ Dương Huy Đỉnh hỗ trợ tài năng Họ Dương do ông Dương Huy Linh tài trợ. Các hoạt động về phát triển kinh tế; Nghiên cứu lịch sử; Công tác Thanh niên và hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam; Hoạt động thông tin truyền thông; Công tác kiểm tra… cũng có nhiều kết quả tốt. Ông Dương Công Minh cũng lưu ý những tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân mà báo cáo và cũng như ý kiến của một số đại biểu đã đề cập, HĐHD các cấp cần rút kinh nghiệm để khắc phục nhằm hoàn thành tốt các công việc còn lại của thời gian sắp tới.

Về hoạt động xây dựng Dòng tộc trong thời gian còn lại của năm 2019, ông Dương Công Minh nhấn mạnh:

– Hiện nay chúng ta vẫn còn 7 tỉnh mới có Ban liên lạc hoặc HĐHD Lâm thời và 343 huyện có người Họ Dương sinh sống nhưng chưa thành lập được Hội đồng Họ Dương. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, 7 địa phương trên phấn đấu, kết nối ra mắt thêm ít nhất 3 Hội đồng Họ Dương cấp tỉnh và 40 Hội đồng Họ Dương cấp huyện. Đây là chỉ tiêu đã được Thường trực HĐHDVN bàn kỹ nên đề nghị các địa phương phải có chương trình, kế hoạch cụ thể phấn đấu thực hiện.

– Hội đồng Họ Dương các cấp cần tích cực hoạt động sưu tầm và tập hợp tài liệu lịch sử, thống kê, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa, nhà thờ họ, lập phả hệ các chi Họ Dương ở địa phương mình, cung cấp các tài liệu góp phần hoàn thành biên soạn Bộ sách “Lịch sử Họ Dương Việt Nam”. Các chi Họ có kế hoạch tu bổ, sửa chữa nâng cấp những đền thờ, di tích văn hóa lịch sử của Tổ tiên.

– Hoàn thiện Đền thờ Dương Tướng Công (Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh) tại tỉnh Nghệ An. Phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Lễ khánh thành Đền thờ và Hội thảo cấp quốc gia “Khởi nghĩa Dương Thanh trong lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam” nhân kỷ niệm 1200 năm ngày khởi nghĩa Dương Thanh. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 (12.10 âm lịch).

– Hội đồng Họ Dương các cấp phấn đấu làm tốt công tác tương thân tương ái. Động viên các nhà hảo tâm, các doanh nhân hỗ trợ giúp đỡ bà con Họ Dương nghèo vươn lên trong cuộc sống, những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng. Hiện nay Thường trực HĐHDVN đã có hướng dẫn công tác mừng thọ. Đề nghị HĐHD các cấp thực hiện tốt hướng dẫn công tác mừng thọ năm 2019  đảm bảo đúng thời gian và tiêu chí đã nêu trong hướng dẫn. Khẩn trương làm tốt công tác khuyến học – khuyến tài và Qũy Dương Huy Đỉnh về hỗ trợ tài năng Họ Dương như hướng dẫn đã quy định. Chủ tịch và Thường trực Hội đồng Họ Dương các cấp chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị HĐHDVN mừng thọ và khuyến học – khuyến tài, chú ý làm tốt công tác vinh danh khen thưởng và mừng thọ, tạo động lực xây dựng mô hình xã hội học tập trong toàn Dòng tộc và mang đầy đủ ý nghĩa hoạt động tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn…

– Về phát triển kinh tế, ông Dương Công Minh nhấn mạnh: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mỗi tỉnh, thành phố ít nhất có từ 2-5 mô hình liên kết, đặc biệt tập trung các vùng có đủ điều kiện trồng được cây Mắc ca để hướng cho bà con làm giàu từ mô hình này, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp – Doanh nhân được tiếp cận với nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ của Họ Dương Việt Nam. Triển khai chương trình nuôi bò thịt, nuôi tôm công nghệ cao, áp dụng cho những địa phương có điều kiện phù hợp, hỗ trợ bà con Họ Dương phát triển kinh tế, hướng tới việc phát động “Thập kỷ xóa nghèo” của người Họ Dương trên cơ sở 3 Chương trình phát triển kinh tế nòng cốt nói trên vào dịp Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020.

– Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Họ Dương khởi nghiệp”, thực hiện tốt cam kết thi đua 5 mục tiêu phát triển kinh tế.

– Tập trung tổ chức Ngày hội Doanh nhân Họ Dương năm 2019 thành công tốt đẹp.

– Về công tác thông tin truyền thông, ông Dương Công Minh nhấn mạnh: Phấn đấu nâng cao chất lượng (cả về nội dung và hình thức) các trang thông tin của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, góp phần thông tin kịp thời đến người Họ Dương, tạo điều kiện cho hoạt động xây dựng kết nối Dòng tộc. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin 2 chiều và có người quản lý chặt chẽ thông tin Dòng tộc. Nhằm góp phần động viên kịp thời bà con Dòng tộc, đoàn kết xây dựng Dòng tộc, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Họ Dương Việt Nam, kịp thời chấn chỉnh những phát ngôn, những thông tin không đúng, không có lợi cho việc kết nối, xây dựng Dòng tộc trên các mạng xã hội.

– Về công tác thanh niên: Phấn đấu 30% số thanh niên, học sinh, sinh viên Họ Dương tham gia CLB Thanh niên; tăng cường các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt coi trọng phong trào học tập tốt, lập thân lập nghiệp, phối hợp với CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân giới thiệu việc làm cho thanh niên, hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp.

Cuối cùng ông Dương Công Minh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, Họ Dương Việt Nam đã đoàn kết và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực; thời gian còn lại của năm 2019, đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp, toàn thể bà con Họ Dương cả nước và nước ngoài tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế thiếu sót, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Họ Dương Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với truyền thống của Dòng tộc, Tổ tiên.

  Ban biên tập

Ảnh: Dương Lê Bằng

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com