Trang thơ Họ Dương: Mắt em

  

Mắt Em

Buồn làm chi nữa mắt ơi!

Có chăng một chút

Cuối trời

Xa xăm.

Để rồi đến cả trăm năm

Bâng khuâng một cõi

Xa xăm

Cuối trời.

Buồn vui lẫn lộn kiếp người

Mà sao em để

Mắt cười

Thiếu vui.

Mây ngang qua cũng ngậm ngùi

Đánh rơi mây hạt

Mưa trời

Cuối đông.

Biết em thuyền đã bên sông

Để tôi thi thoảng

Buồn không

Ra buồn.

                                     Bắc Ninh ngày 15 – 02 - 2002

                                             Tác giả: Dương Đình Chiến – chủ tịch HĐHDVN

 

Bài viết liên quan