Xây dựng dòng tộc

Chung tay xây dựng Dòng tộc thành cộng đồng thịnh vượng

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển của Quảng Ngãi, hoạt động kết nối, xây dựng Dòng tộc Họ Dương tại Quảng Ngãi đạt những kết quả đáng khích lệ. Hội đồng họ Dương tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và...

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Họ Dương huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội: Một năm hoạt động nhiều kết quả

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2019

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi tổng kết hoạt động năm 2019

Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Họp Họ

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Họ Dương các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ hướng tới thành lập 100% Hội đồng Họ Dương cấp huyện

Hội đồng Họ Dương tỉnh Hải Dương triển khai công tác cuối năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ đầu năm 2020

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com