Xây dựng dòng tộc

Kết nối Dòng tộc tại TP.Cao Lãnh chuẩn bị thành lập Hội đồng Họ Dương Đồng Tháp

Ngày 23/5, ông Dương Văn Đoàn, Ủy viên HĐHD Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang, ông Dương Hùng Dõng - Phó Chủ tịch phụ trách Ban xây dựng Dòng tộc HĐHD tỉnh An Giang cùng bà Dương Thị Thảo - Phó Chủ tịch HĐHD...

Hoàn thành Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Gia Lai thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp

Chùm ảnh Ban liên lạc Họ Dương Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc lần 3 tại phân viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Đại hội đại biểu họ Dương Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hướng tới Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam : Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Khánh Hòa thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu họ Dương Cà Mau nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đại biểu họ Dương Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Lào Cai thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com