Xây dựng dòng tộc

Chung tay xây dựng Dòng tộc thành cộng đồng thịnh vượng

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển của Quảng Ngãi, hoạt động kết nối, xây dựng Dòng tộc Họ Dương tại Quảng Ngãi đạt những kết quả đáng khích lệ. Hội đồng họ Dương tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và...

Quá trình kết nối, thành lập HĐHD tỉnh Đắk Lắk

Lễ thành lập HĐHD tỉnh Bình Định

HĐHD tỉnh Lào Cai sau hơn 2 năm hoạt động

Báo cáo kết quả khen thưởng khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015, kế hoạch 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương lâm thời Bình Định

Hội đồng Họ Dương tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Quảng Ngãi tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương

Lễ thành lập Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Kạn

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com