Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Chiều ngày 20/3/2020 Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh đã họp Thường trực để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Dương Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp. Đây là cuộc họp đầu tiên của quý 1/2020.

Cuộc họp đã thông qua Dự toán kinh phí hoạt động năm 2020, tổ chức sắp xếp hoạt động Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Được biết, tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh trong 2020 là 674.000.000 đồng bao gồm 7 hạng mục chương trình trọng tâm. Thường trực Hội đồng đã nhất trí những nội dụng đề ra và sẽ thống nhất triển khai vào thực tiễn.

Tin: Cine Dương
Ảnh: Dương Công Ngột

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com