Giới thiệu

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Điều lệ Họ Dương Việt Nam
Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Tương thân tương ái

Ngôi nhà nghĩa tình Dương Gia

Ngôi nhà nghĩa tình Dương Gia
Phát huy truyền thống “Tương thân – tương ái và đền ơn đáp nghĩa” của cha ông là một trong 5 nhiệm vụ Điều lệ Họ Dương Việt Nam. Hướng tới Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp và doanh nhân

Đoàn công tác Hội đồng Họ dương Việt Nam thị sát công tác phát triển kinh tế trạng trại tại huyện Cao Phong, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Đoàn công tác Hội đồng Họ dương Việt Nam thị sát công tác phát triển kinh tế trạng trại tại huyện Cao Phong, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Ngày 22/9/2017, Thường trực Hội đồng Họ dương Việt Nam tổ chức đoàn công tác do chủ tịch Dương Đình Chiến - làm trưởng đoàn; tham gia với đoàn có ông Dương Hoàng Việt, bà Dương Thị Kim Liên Ban phát triển kinh tế - Hội đồng Họ Dương Hà Nội; ông Dương Đức Phong chủ tịch lâm thời Hội đồng Họ Dương tại Nhật Bản; ông Dương Đình Phấn…

Lịch sử

TÌM HIỂU ĐỊA DANH LONG VỸ TRÊN ĐẤT CỔ PHÁP BẮC NINH

TÌM HIỂU ĐỊA DANH LONG VỸ TRÊN ĐẤT CỔ PHÁP BẮC NINH
Long Vỹ và Cổ Pháp là những địa danh hay được nói đến trong các tài liệu cổ sử của Họ Lý và Họ Dương Việt Nam. Châu Cổ Pháp, như đã biết là tên gọi cho vùng Bắc phần của tỉnh Bắc Ninh có từ thời Lê Đại Hành (989 – 1005), đến thời Lý đổi thành phủ Thiên Đức, thời Trần (1225 – 1400) là huyện Đông Ngàn,…

Văn bản

Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.

Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.
Ban thông tin - tuyên truyền xin đăng Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra về việc một số thành viên thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng vi phạm Điều lệ, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Họ Dương Việt Nam