Giới thiệu

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Điều lệ Họ Dương Việt Nam
Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Khuyến học khuyến tài

Kết quả xét duyệt Khuyến học - Khuyến tài năm 2016 (tính đến ngày 05/12/2016)

Kết quả xét duyệt Khuyến học - Khuyến tài năm 2016 (tính đến ngày 05/12/2016)
Ban biên tập xin đăng tải danh sách Khuyến học - Khuyến tài năm 2016 đã được Hội đồng thẩm định xét duyệt. Đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp và bà con Họ Dương tham khảo, nếu phát hiện điều chưa hợp lý xin phản ánh về địa chỉ email: hoduongvn@gmail.com hoặc số điện thoại: 02413856312.

Tương thân tương ái

Tiếp bước hành trình "Trái tim Họ Dương"

Tiếp bước hành trình
Trong cuộc sống, ai ai cũng đều mong muốn mình có một sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật, có sức khỏe phục vụ cho mình và cống hiến đất nước, vì vậy “Có sức khỏe là có tất cả” quả thật là không sai. Dân gian có câu “Không ốm, không đau làm giàu mấy chốc” ốm đau đã làm cho nhiều gia đình nghèo về kinh…

Doanh nghiệp và doanh nhân

Lời khuyên của Liz Elam, người sáng lập không gian làm việc chung lớn nhất thế giới Global Coworking Unconference Conference cho những người muốn khởi nghiệp

Lời khuyên của Liz Elam, người sáng lập không gian làm việc chung lớn nhất thế giới Global Coworking Unconference Conference cho những người muốn khởi nghiệp
Làm thế nào để khởi nghiệp từ con số 0 Để trả lời cho câu hỏi “Hiện tôi đang khởi nghiệp và gần như đi từ con số 0. Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu khi mình hoàn toàn chưa có kinh nghệm?” Liz Elam, người sáng lập không gian làm việc chung lớn nhất thế giới Global Coworking Unconference Conference đưa ra 3 lời khuyên sau đây.

VH & NT

Trường ca “Dương Gia Nước Việt”

Trường ca “Dương Gia Nước Việt”
Tác giả của Trường ca “Dương Gia Nước Việt” là ông Dương Văn Minh, bút danh Miên Linh, quê quán Bình Định. Ông đã có 22 năm công tác trong cơ quan nhà nước với chức vụ cao nhất là Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tài liệu

Danh sách khuyến học - khuyến tài năm 2015 - 2016 đã xét duyệt (đến ngày 05/12/2016)

Danh sách khuyến học - khuyến tài năm 2015 - 2016 đã xét duyệt (đến ngày 05/12/2016)
Ban biên tập xin đăng tải danh sách khuyến học - khuyến tài năm 2016 đã được Hội đồng thẩm định xét duyệt. Đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp và bà con Họ Dương tham khảo, nếu phát hiện điều chưa hợp lý xin phản ánh về địa chỉ email: hoduongvn@gmail.com hoặc số điện thoại: 02413856312.