Giới thiệu

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Điều lệ Họ Dương Việt Nam
Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xây dựng dòng tộc

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam triển khai công tác chuẩn bị Đại hội

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam triển khai công tác chuẩn bị Đại hội
Ngày 17/11/2017, Thường trực Hộ đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 và một số nhiệm vụ trước mắt.

Doanh nghiệp và doanh nhân

Người mang nghề đúc đồng về Phước Kiều – Quảng Nam,

Người mang nghề đúc đồng về Phước Kiều – Quảng Nam,
Làng đúc đồng Phước Kiều nằm trên Quốc lộ 1A, cách TP.Đà Nẵng 25km về phía Bắc, cách TP.Tam Kỳ 40km về phía Nam, thuộc địa phận xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam từ lâu đã được nhiều người biết đến và được truyền tụng qua câu ca “Trống Lâm Yên, chiêng Phước Kiều”.

Hội TN HDVN

Công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015-2017),...đã sẵn sàng

Công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam (2015-2017),...đã sẵn sàng
Họ Dương Việt Nam có truyền thống hàng ngàn năm lịch sử, đã góp phần quan trọng cùng trăm họ trong công cuộc dựng nước, giữ nước và hưng thịnh nước nhà. Với những đặc trưng cơ bản “Võ công- văn trị, yêu nước- hiếu học, nhân nghĩa- vị tha”.

Lịch sử

Tri ân Tổ tiên: Thị sát công trình xây dựng nhà thờ vọng tộc Dương Chiền Nam – tại Miền Nam

Tri ân Tổ tiên: Thị sát công trình xây dựng nhà thờ vọng tộc Dương Chiền Nam – tại Miền Nam
Cội rễ, gốc gác với nhiều người Việt Nam thật đơn giản mà ý nghĩa vô cùng to lớn. Cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, những hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt Nam còn là sự gắn kết của bao thế hệ qua những bộ gia phả, nhà thờ họ. Gia phả và nhà thờ họ là điểm tựa tinh thần của hiện tại với quá…

Văn bản

Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.

Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra.
Ban thông tin - tuyên truyền xin đăng Thông báo và Quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra về việc một số thành viên thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng vi phạm Điều lệ, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Họ Dương Việt Nam