Giới thiệu

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Điều lệ Họ Dương Việt Nam
Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Tương thân tương ái

Một gia đình, 5 người bị ung thư - Cần lắm những tấm lòng

Một gia đình, 5 người bị ung thư - Cần lắm những tấm lòng
Báo Quảng Nam ngày 8/6/2018 có bài “Một gia đình, 5 người bị ung thư”, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Họ Dương Việt Nam hy vọng bà con dòng tộc với truyền thống “Tương thân - tương ái” chung tay giúp đỡ bà Nguyễn Thị Kiểu (vợ ông Dương Văn Thí) vơi bớt những lo toan “Cơm - áo - gạo - tiền” ở cái tuổi gần…

Lịch sử

Sơ lược Đình Dương Văn Hạnh “Thần không đầu”

Sơ lược Đình Dương Văn Hạnh “Thần không đầu”
Đình Dương Văn Hạnh (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) là nơi thờ phụng vị anh hùng đại nghĩa quên thân, tinh thần bất diệt của Ngài đã được bao thế hệ con cháu tại vùng đất Lý Nhơn ca tụng xưng lên thành Thần. Ông Dương Văn Hạnh đã được người dân suy tôn thành Thần làng của nhân dân xã Lý Nhơn. Một vị Thần có thật về…

Văn bản

Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam

Công văn của Hội đồng họ Dương Việt Nam
Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết không mang tính chất xây dựng, vi phạm quy chế phát ngôn của Hội đồng họ Dương Việt Nam. Ban biên tập xin đăng toàn văn công văn số 34 của Hội đồng họ Dương Việt Nam.