Giới thiệu

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Điều lệ Họ Dương Việt Nam
Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Hội TN HDVN

CHIA SẺ VỀ THÀNH CÔNG TRẠI HÈ THANH NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018

CHIA SẺ VỀ THÀNH CÔNG TRẠI HÈ THANH NIÊN CỦA  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018
Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Thanh niên và Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam về việc tổ chức Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam (TNHDVN) lần thứ nhất năm 2018. Từ ngày 10/7 - 12/07/2018, Ban Thanh niên và Câu lạc bộ TNHDVN đã tổ chức thành công Trại hè Thanh…

VH & NT

CÔNG NHẬN VÕ ĐƯỜNG DƯƠNG MINH THẮNG

CÔNG NHẬN VÕ ĐƯỜNG DƯƠNG MINH THẮNG
Ngày 22/7/2018 tại Đồng Kỵ, Hội đồng Họ Dương Châu Cổ Pháp thuộc HĐHD phường Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Quyết định Công nhận Võ đường Dương Minh Thắng  của Trung tâm Đào tạo võ thuật Tài năng trẻ Hà Nội. Đến dự buổi lễ có Ông Đặng Tam Thuận Giám đốc Trung tâm Đào tạo võ thuật…

Lịch sử

Sơ lược Đình Dương Văn Hạnh “Thần không đầu”

Sơ lược Đình Dương Văn Hạnh “Thần không đầu”
Đình Dương Văn Hạnh (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) là nơi thờ phụng vị anh hùng đại nghĩa quên thân, tinh thần bất diệt của Ngài đã được bao thế hệ con cháu tại vùng đất Lý Nhơn ca tụng xưng lên thành Thần. Ông Dương Văn Hạnh đã được người dân suy tôn thành Thần làng của nhân dân xã Lý Nhơn. Một vị Thần có thật về…