Bà Dương Cẩm Thuý tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TPHCM

Tại TPHCM, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT)  TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra BCH mới, bế mạc sau 1 ngày làm việc.

Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ IX gồm 25 thành viên, trong đó đoàn Chủ tịch Liên hiệp gồm 11 thành viên; ông Nguyễn Trường Lưu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp; Phó Chủ tịch Liên hiệp gồm bà Dương Cẩm Thúy và Lê Tú Lệ.

Bà Dương Cẩm Thuý – Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM tiếp tục tái đắc cử vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TPHCM.

Bà Dương Cẩm Thúy (thứ 3 từ phải sang)

Nhiệm vụ của Liên hiệp trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 23-NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 2 chương trình hành động số 45 của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong mọi hoạt động của Liên hiệp, các Hội đơn vị trực thuộc Liên hiệp. Đồng thời, thực hiện chức năng của Liên hiệp là tập hợp, đoàn kết, đầu mối cho mọi hoạt động nhằm động viên giới văn nghệ sĩ TPHCM nỗ lực sáng tạo vì một nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và TP; phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân TPHCM, góp phần đẩy lùi các văn phẩm xấu, độc hại, bảo vệ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Dương Thảo Quỳnh Như

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com