Ban Kiểm tra làm việc với Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam, ngày 12/4/2019, Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tiến hành kiểm tra định kỳ về mọi hoạt động Dòng tộc của Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh.

Về phía Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam gồm có ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn, ông Dương Văn Thi – Phó Trưởng Ban Kiểm tra, ông Dương Đăng Tới – Ủy viên Ban Kiểm tra.

Về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn có ông Dương Công Diệu – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn và các ông/bà Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh; các ông / bà là chủ tịch, phó chủ tịch đại diện Hội đồng Họ Dương các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định và  HĐHD thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Văn Canh đã chúc mừng sự phát triển của Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn và thông báo về việc kiểm tra định kỳ Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn theo Điều lệ của Họ Dương Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra và kiểm tra toàn bộ các hoạt động Dòng tộc của Họ Dương tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Ban Kiểm tra đã phát hiện Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn và Hội đồng Họ Dương các huyện/thành phố trực thuộc tỉnh còn một số sai xót cần khắc phục. Từ đó, Ban Kiểm tra đã yêu cầu Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn quán triệt Hội đồng Họ Dương các huyện, thành phố trên địa bàn thực hiện công tác vinh danh khen thưởng, khuyến học – khyến tài và mừng thọ theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, khẩn trương khắc phục những thiếu xót còn tồn tại. Đồng thời, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn cần hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động; bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Họ Dương tỉnh và HĐHD các huyện, thành phố Lạng Sơn trực thuộc tỉnh, tổ chức các cuộc họp Thường trực, họp HĐHD đúng định kỳ để bàn, thảo luận về các hoạt động Dòng tộc.

Ngoài ra, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn cần có sổ ghi biên bản các cuộc họp của Thường trực, họp của Hội đồng Họ Dương tỉnh, Hội đồng Họ Dương thành phố, các huyện; phiếu thu, chi của Hội đồng; sổ ghi về mừng thọ, khuyến học – khuyến tài; có sổ ghi kinh phí của Hội đồng Họ Dương Việt Nam hỗ trợ Hội đồng Họ Dương tỉnh, thành phố Lạng Sơn và các huyện về hoạt động hàng tháng; kinh phí tặng quà Tết cho hộ gia đình nghèo, kinh phí hỗ trợ đại biểu tham dự Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam các năm 2018, 2019; kinh phí kết nối, thành lập Hội đồng Họ Dương và các khoản thu, chi khác của Hội đồng; có kế toán và thủ quỹ riêng.

Sau khi nghe kết luận của Ban Kiểm tra, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm và hứa sẽ khắc phục những thiếu xót mà Ban Kiểm tra đã nêu, thực hiện đúng những quy định trong Điều lệ Họ Dương Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Tham mưu, hướng dẫn Hội đồng Họ Dương các huyện/thành phố, các Câu lạc bộ trực thuộc tỉnh, thực hiện tốt các hoạt động Dòng tộc theo quy định của HĐHD Việt Nam.

Sau buổi làm việc, Ban Kiểm tra đã cùng Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn, với danh nghĩa là đoàn HDVN, đến thăm và tặng quà tại gia đình của 5 cụ cao tuổi là: Ngô Thị Lớ (dâu Họ Dương), Dương Hữu Gia, Hoàng Thị Linh (dâu Họ Dương), Dương Mạnh Quyết, Hoàng Thị Quy (dâu Họ Dương). Đoàn đã tặng quà và động viên các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tạo không khí vui vẻ, gắn bó, thân thương và ấm áp nghĩa tình Dòng tộc.

Dương Hòa

Ảnh: Bảo Bình

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com