Công bố quyết định nhân sự Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 28/3/2020, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định nhân sự Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đến dự có ông Dương Văn Bé Hai – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Phó Ban xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Tây Nam Bộ. Về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang có các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên.

Ông Dương Văn Bé Hai – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Phó Ban xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Tây Nam Bộ và ông Dương Văn Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang.

Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang trước đây gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 18 Ủy viên. Sau thời gian thành lập, một số thành viên không tham gia hoạt động nên Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có quyết định miễn nhiệm, đồng thời bổ sung các Ủy viên mới vào Ban Chấp hành theo điều lệ quy định.

Tại buổi công bố, ông Dương Thành Vui, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang đọc quyết định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang đối với ông Dương Hữu Đức xin nghỉ vì công việc gia đình, phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019-2022 đối với ông Dương Văn Đoàn; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh đối với ông Dương Văn Giàu, ông Dương Văn Là, ông Dương Bá Thanh, ông Dương Xuân Quả; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang đối với ông Dương Văn Thạnh, ông Dương Chí Tôn và ông Dương Bảo. Như vậy Ban Chấp hành Hội đồng Họ Dương mới có 22 người.

Trao quyết định cho các ủy viên mới của Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang.

Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang cũng quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Châu Thành đối với ông Dương Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Châu Thành đối với ông Dương Thanh Hùng.

Trong không khí vui tươi, ấm tình Dòng tộc ông Dương Xuân Quả và ông Dương Hữu Đức vinh dự nhận hoa và quyết định phê chuẩn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam với chức danh Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019-2022..

Ông Dương Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang trao quyết định công nhận chủ tịch HĐHD huyện Châu Thành cho ông Dương Văn Minh và ông Dương Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Phát biểu chỉ đạo, ông Dương Văn Bé Hai nhấn mạnh, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh nhằm để Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, ông mong rằng Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang luôn đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam như: Kết nối xây dựng Dòng tộc vững mạnh, phát triển kinh tế, khuyến học khuyến tài, tương thân tương ái và thông tin – truyền thông.

Dương Bảo

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com