DƯƠNG THANH

Chào mừng Lễ an vị Thần Tổ và Khai quang Đền thờ Dương Tướng Công tại Nghệ An

Chỉ một năm thôi nghiệp đại thành
Tinh thần lập quốc mãi lưu danh
Nghìn năm chưa có nơi thờ tự
Xứng với công thần với sử xanh

Lễ an vị Thần Tổ và Khai quang Đền thờ Dương Tướng Công

Hôm nay con cháu Họ Dương nhà
Tâm sáng, công thành nghĩa Quốc gia
Tụ hội hoàn thành khu Đại tự
Cho người vạn cổ ứng linh xa

Nhớ qua Thanh Hóa viếng Tam Kha
Vào đến Nghệ An phải đến nhà
Đại Tướng Dương Thanh thờ ở đó
Thăm người đức trọng Tổ Dương Gia

Ảnh: Dương Minh Thu

Hoành phi câu đối rạng ngời ngời
Rất đẹp giàu sang mãi mãi thôi
Con cháu từ nay vào hiểu cả
Họ Dương thủa ấy thuận cơ trời…

Dương Bá Trực

Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com