Kết quả xét duyệt Khuyến học - Khuyến tài năm 2016 (tính đến ngày 05/12/2016)

Ban biên tập xin đăng tải danh sách Khuyến học - Khuyến tài năm 2016 đã được Hội đồng thẩm định xét duyệt. Đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp và bà con Họ Dương tham khảo, nếu phát hiện điều chưa hợp lý xin phản ánh về địa chỉ email: hoduongvn@gmail.com hoặc số điện thoại: 02413856312.

Để tải danh sách về, bà con vào đường link bên dưới, sau đó kích vào "File đính kèm":

http://hoduongvietnam.com.vn/danh-sach-khuyen-hoc-khuyen-tai-da-xet-duyet-sinh-vien-do-dai-hoc-sinh-vien-dat-gioi-sinh-vien-tot-nghiep-loai-gioi-nam-2015-2016--p1537

Hoặc: Bấm tra mục tài liệu ở cuối trang http:// hoduongvietnam.com.vn,sau đó kích vào "File đính kèm"

Ban biên tập

Bài viết liên quan