Khảo cứu lại Khởi nghĩa Dương Thanh

Ban Thông tin truyền thông xin đăng tải lại công trình nghiên cứu khoa học “Khảo cứu lại Khởi nghĩa Dương Thanh” của ThS. Phạm Lê Huy (Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội) được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 12 năm 2012.

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com