Gương người tốt việc tốt

Ông Dương Tấn Tài: Gương mẫu trong phong trào giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng luôn là một trong những nhiệm vụ khó ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn gặp phải, cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có nhiều việc làm tốt giúp cho công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi,...

Ông Dương Văn Tâm: Điển hình dân vận khéo

Dương Tuấn Khải: Cậu học trò đam mê môn Vật lý

Trung úy Dương Đình Phương: Gương Thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Trung uý cảnh sát biển Dương Văn Anh: Gương sáng tích cực hiến máu tình nguyện

Cô giáo Dương Thị Mai: Học tập và làm theo Bác

Bà Dương Thị Hồng Hạnh: Trưởng ban Công tác Mặt trận gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ môi trường

Anh Dương Văn Khoa: Cán bộ nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc

Ông Dương Thời Lân: Tấm gương bệnh binh làm kinh tế giỏi

Cô giáo Dương Thị Mai: Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com