Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở Nam Định

        Ngày 4/1/2019, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức đoàn điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.      Tham dự đoàn điền dã gồm: Về phía Hội đồng...

Cụ Dương Đình Tú – Chiến sĩ cách mạng kiên trung, cả cuộc đời gắn bó với quê hương và luôn hướng về cội nguồn Dòng tộc

Công tác nghiên cứu văn bia cổ phục vụ xây dựng Bộ Lịch sử Họ Dương Việt Nam

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com