Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở Nam Định

        Ngày 4/1/2019, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức đoàn điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.      Tham dự đoàn điền dã gồm: Về phía Hội đồng...

Công tác nghiên cứu văn bia cổ phục vụ xây dựng Bộ Lịch sử Họ Dương Việt Nam

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com