Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Thông báo về việc góp ý dự thảo cuốn "Họ Dương Việt Nam - Biên niên sự kiện và sử liệu"

Ngày 3/3/2020, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký thông báo về việc góp ý dự thảo cuốn "Họ Dương Việt Nam - Biên niên sự kiện và sử liệu". Ban Thông tin truyền thông xin đăng tải thông báo và toàn...

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

Hội thảo về Dương Thanh – người anh hùng xứ Nghệ

Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Khởi nghĩa Dương Thanh trong Lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của Dân tộc Việt Nam”

Phát biểu chào mừng Hội thảo “Khởi nghĩa Dương Thanh trong Lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của Dân tộc Việt Nam” của lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Đề dẫn Hội thảo: Khởi nghĩa Dương Thanh trong lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam

Kỳ 2: Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com