Nghiên cứu Lịch sử HDVN

LÝ THẦN TÔNG – DƯƠNG HOÁN VUA NHÀ LÝ GỐC HỌ DƯƠNG

Sách sử Việt Nam cổ kim khi nói đến triều đại nhà Lý đều cho biết: Vua tên húy Dương Hoán, được vua Lý Nhân Tông nhận làm con nuôi từ nhỏ, được mang họ Vua và kế vị làm vua Lý Thần Tông (1128-1138). Có thể nêu một số...

Công văn về việc Lập hồ sơ các nhân vật Họ Dương tiêu biểu giai đoạn 1930 đến nay

Điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở Nam Định

Công tác nghiên cứu văn bia cổ phục vụ xây dựng Bộ Lịch sử Họ Dương Việt Nam

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com