Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Ai là Hoàng hậu đầu tiên của nước Việt thời độc lập?

Trước nhiều băn khoăn ai là Hoàng hậu đầu tiên của nước Việt thời độc lập, Ban Biên tập xin đăng tải lại bài viết của tác giả Lê Thái Dũng trên báo Phụ nữ Việt Nam để quý độc giả hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này....

Sùng Nham Hầu Dương Văn An: Chí sĩ yêu nước – danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Đội quân 3000 người của Dương Đình Nghệ

Ban nghiên cứu Lịch sử HĐHDVN điền dã khảo cứu các Nhà thờ Họ Dương tại tỉnh Thái Bình

Kỳ 2: Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

LÝ THẦN TÔNG – DƯƠNG HOÁN VUA NHÀ LÝ GỐC HỌ DƯƠNG

Công văn về việc Lập hồ sơ các nhân vật Họ Dương tiêu biểu giai đoạn 1930 đến nay

Điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở Nam Định

Công tác nghiên cứu văn bia cổ phục vụ xây dựng Bộ Lịch sử Họ Dương Việt Nam

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com