Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Điền dã tìm hiểu về Họ Dương một số địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi

Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam (HĐHDVN), Ban Nghiên cứu Lịch sử HĐHDVN đã tổ chức điền dã tìm hiểu về Họ Dương một số địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi nhằm nghiên cứu, thu thập thông tin, tư liệu lịch sử và...

Điền dã khảo cứu một số đình, đền thờ tự Danh nhân lịch sử Dương Tự Minh ở Bắc Giang và Thái Nguyên

Những phụ nữ Họ Dương làm rạng danh lịch sử

Dương Quang Đông – Người cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời vì Dân, vì Đảng

Điền dã tìm hiểu di tích lịch sử Động Hoàng Xá tại thị trấn Quốc Oai – Hà Nội

Ban Nghiên cứu Lịch sử Họ Dương Việt Nam điền dã thực tế tìm hiểu về Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh tại Bắc Giang

VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ DƯƠNG Ở XÃ LĂNG THÀNH – NGHỆ AN (phần cuối)

VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ DƯƠNG Ở XÃ LĂNG THÀNH – NGHỆ AN (phần 1)

Thông báo về việc góp ý dự thảo cuốn “Họ Dương Việt Nam – Biên niên sự kiện và sử liệu”

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com