NAM BANG ĐẠI TƯỚNG DƯƠNG THANH – BI TRÁNG MỘT TRANG SỬ

(Nhân sắp tới ngày giỗ của Ngài (29/3ÂL)
tại đền thờ xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Dòng sử cũ ngày xưa chép lại
Thuở nhà Đường cai trị nước ta
Dưới thời niên hiệu Nguyên Hoà
Khắp miền đẫm khúc bi ca điêu tàn

Lý Tượng Cổ – viên quan đô hộ
Giữ Tống Bình (1) thủ phủ Nam Bang
Cậy mình tông thất nhà Đường
Đã gieo khổ nạn tai ương dậy trời

Dòng hào trưởng cùng thời lịch sử
Dương Tướng Công (2) thứ sử Hoan Châu (3)
Thương dân mất nước khổ đau
Ém mình nuôi chí đối đầu giặc ngông

Tượng Cổ trong lòng cay cú
Dụ Ông (4) về tại phủ Tống Bình
Âm mưu chia tách đồng minh
Dễ bề kiểm soát tình hình nước Nam

Lễ an vị thần tổ và khai quang đền thờ

Năm mười chín – lịch âm Kỷ Hợi (5)
Tráng, Tày, Nùng đồng khởi binh đao (6)
Tượng Cổ chước độc mưu cao
Mũi tên hai đích nhắm vào Tướng Công

Bày gian kế sai Ông thọ địch
Ba ngàn quân truy kích người Man (7)
Trong tay cơ hội trời ban
Tướng Công khuyến nghị ba quân dốc lòng

Cùng thân tín ngoài trong liên kết
Chiếm Tống Bình quét hết xâm lăng
Chém đầu Tượng Cổ Nhà Đường
Hàng ngàn giặc cướp phơi xương phủ thành

Ngày Tân Sửu – Nhâm Thân – Kỷ Hợi (8)
Phủ Tống Bình phấp phới cờ bay
Giao Châu (9) mờ mịt khói mây
Một ngày nắng mới ngập đầy trời Nam

Đền thờ Dương Tướng Công trước Lễ Khánh thành

Bởi bất lực Vua Đường chiếu dụ
Phong Tướng Công thứ sử Quỳnh Châu (10)
Ý đồ gian xảo thâm sâu
Ly sơn trước để đối đầu hổ sau

Là hào kiệt cao đầu lớn chí
Đã vì dân há luỵ vì danh
Tướng Công nhất mực giữ thành
Mưu đồ kháng chiến quyết giành giang san…

Bởi kế sách gian ngoan đã hỏng
Vua Đường sai Quế Trọng Vũ sang
Dùng uy diễu võ chiêu hàng
Dẹp cho bằng được Tướng Công, chiếm thành

Lý Trọng Vũ gian manh một giuộc
Dùng bạc tiền mua chuộc quan quân
Kèm theo ly gián cận thần…
Tống Bình oan nghiệt máu chan thành dòng

Ôi! Vận nước vẫn vòng lỗi nhịp!
Vó ngựa tung chưa kịp khải hoàn
Giặc kia mưu bẩn kế gian
Hại người quân tử phá tan cơ đồ (11)

Hào khí cũ không đo đếm được
Đã ghi vào lịch sử nước Nam
Ngày nay con cháu ghi ơn
Lập đền thờ tại Hưng Nguyên đón Ngài!

28/2/2020

Dương Quang Hào

(1): Thuộc Hà Nội ngày nay https://vi.wikipedia.org/…/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_D%C6%B0%…
(2): Tướng Dương Thanh (Tự Trạm Thanh)
http://hoduongvietnam.com.vn/khao-cuu-lai-khoi-nghia-duong-
(3): Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%A9_Ngh%E1%BB%87
(4): Tướng Dương Thanh
(5): Năm 819
(6): Các dân tộc thuộc vùng Tây Bắc ngày nay
https://nguoikesu.com/nhan-vat/duong-thanh
(7): Thuật ngữ miệt thị trong lịch sử Trung Quốc. Ở đây chỉ dân tộc Choang ở Hoàng Động (thuộc Quảng Tây – Trung Quốc)
(8): Ngày 19 tháng 8 năm 819 (năm Nguyên Hoà 14)
(9): Miền Bắc nước ta ngày nay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Ch%C3%A2u
(10): Đảo Hải Nam ngày nay
(11): “Nhà Đường phải vờ tha tội, phong Dương Thanh làm thứ sử Quỳnh Châu (đảo Hải Nam) để điều ông ra khỏi Tống Bình. Nhưng Dương Thanh không mắc mưu đó, quyết giữ thành Tống Bình.
Nhà Đường phải điều quân do Quế Trọng Vũ sang đàn áp, dùng kế li gián để cô lập Dương Thanh. Quế Trọng Vũ tìm cách mua chuộc một số tướng sĩ dưới quyền để cô lập ông. Cuối cùng, Trọng Vũ đánh chiếm lại phủ thành. Dương Thanh cùng con là Dương Chí Trinh bị Trọng Vũ bắt giết.
Một bộ phận nghĩa quân do Dương Chí Liệt và Đỗ Sĩ Giao rút về Tạc Khẩu (thuộc Yên Mô, Ninh Bình ngày nay) tiếp tục chống cự đến tháng 7 năm 820 thì bị đánh dẹp hẳn.
https://vi.wikipedia.org/…/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_D%C6%B0%…

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com