Ngày hội xứ này

(Mừng Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương liên huyện Tây Bắc Lai Châu)

Sìn Hồ rét lắm, hôm nay

Nhưng là ngày Hội xứ này Họ Dương

Ít người nhưng rất thân thương

Liên kết bốn huyện một đường chung tay

Kinh, Dao, Thái, Giáy, Nùng, Tày

Họ Dương kết nối chọn ngày trình thưa

Chuyện này chẳng có ngày xưa…

Chuyện này chỉ có mới vừa đâu đây…

Kết đoàn tay nắm chặt tay

Nhớ ơn tiên tổ cao dày độ cho…

Từ nay có chỗ để thờ

Từ nay có chỗ phất cờ chỉ huy

Hội đồng Họ Dương liên huyện Tây Bắc lai Châu tại lễ ra mắt.

Từ nay cùng một lối đi

Từ nay sóng cả lại thi tay chèo

Cùng nhau xóa đói giảm nghèo

Cùng nhau xóa bỏ gieo neo bần hàn…

Người già thêm được lo toan

Họ Dương, con trẻ thêm màn thêm chăn…

Đông con thêm chỗ giường nằm

Khuyến tài khuyến học đằm đằm thấm sâu

Một miền Tây Bắc Lai Châu

Từ nay Dương tộc có đầu chỉ huy

 Dương Chính

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com