Khác

Quy chế Quỹ khuyến tài

Ngày 29/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký Quyết định số 70/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế Quỹ Khuyến tài.    

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com