Văn bản

Công văn về việc thay đổi clip chào cờ và phóng sự Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước

Ngày 30/9/2022, ông Dương Quốc Trọng - Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam ký và ban hành Công văn số 639 về việc sử dụng clip Chào cờ và Phóng sự "Họ Dương Việt Nam đi...

Giấy mời tham dự Giải golf Họ Dương Việt Nam

Công văn Hướng dẫn hỗ trợ từ Quỹ Dương Huy Đỉnh năm 2022

Công văn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Khuyến học khuyến tài – Vinh danh khen thưởng năm 2022.

Công văn số 573/CV-HĐHDVN về việc thi đua khen thưởng năm 2022

Quy chế hoạt động của Ban Truyền thông – Sự kiện Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Công văn số 570/CV-HĐHDVN của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc thay đổi mẫu maket Đại hội

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về gia hạn thời gian nộp hồ sơ Khuyến học – Khuyến tài và Quỹ Dương Huy Đỉnh

Công văn gia hạn nộp hồ sơ mừng thọ năm 2022

Nghị quyết số 63/NQ-TTHĐ của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com