Văn bản

Quy chế hoạt động của Ban Truyền thông - Sự kiện Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Ngày 7/6/2022, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh - Chủ tịch - đã ký Quyết định số 569/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Truyền thông - Sự kiện Hội đồng Họ Dương Việt Nam.  

Công văn số 570/CV-HĐHDVN của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc thay đổi mẫu maket Đại hội

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về gia hạn thời gian nộp hồ sơ Khuyến học – Khuyến tài và Quỹ Dương Huy Đỉnh

Công văn gia hạn nộp hồ sơ mừng thọ năm 2022

Nghị quyết số 63/NQ-TTHĐ của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Công văn về việc không tổ chức ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam năm 2020

Công văn về việc viết sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam

Công văn về việc phối hợp triển khai công tác thanh niên tại các tỉnh, thành phố

Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập “Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam”

Công văn về việc Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Dòng tộc

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com