Văn bản

Báo cáo hoạt động Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam và phương hướng hoạt động thời gian tới

ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2019

Thư Công tác của Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc khuyến khích bà con Họ Dương trồng Mắc ca

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam

Xây dựng nếp sống văn hóa của người Họ Dương

Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam 2018

Thông báo về việc đưa, đón bà con tham dự Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 và thông tin nhà nghỉ, khách sạn, tour du lịch gần Thành phố Vĩnh Yên

Quy chế quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ phát triển “Tài năng trẻ Họ Dương Việt Nam”

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com