Đại hội Đại biểu Họ Dương liên huyện Lộc Ninh - Bù Đốp nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu Họ Dương liên huyện Lộc Ninh - Bù Đốp nhiệm kỳ 2017-2022.

         Sau một thời gian kết nối xây dựng Dòng tộc, chuẩn bị về nhân sự..., ngày 15/10/2017, tại huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước, Đại hội Đại biểu Họ Dương liên huyện Lộc Ninh - Bù Đốp nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức (đây là Lễ thành lập kết hợp Đại hội nhiệm kỳ). Lễ chào cờ (Quốc ca, Dương tộc ca và phút tưởng niệm Tổ tiên)         Dự Đại hội, đại biểu Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Phước có: ông Dương Hùng…
Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022

Được sự nhất trí của Hội đồng Họ Dương Kinh Bắc, ngày 15/10/2017, tại UBND phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Hội đồng Họ Dương thành phố Bắc Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Dương Thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Họ Dương thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Họ Dương thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Được sự nhất trí của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên, Đại hội Họ Dương thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tổ chức.
Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 08/10/2017, tại Ủy ban Nhân Dân thị trấn phố Ràng, huyện Bảo Yên, Hội đồng Họ Dương huyện Bảo Yên tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện Tiên Du (Kinh Bắc) nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện Tiên Du (Kinh Bắc) nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 08/10/2017, tại Ủy ban Nhân Dân xã Hiên Vân - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Họ Dương huyện Tiên Du tổ chức “Đại hội Đại biểu Họ Dương huyện nhiệm kỳ II (2017 – 2022)”
Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp

Được sự nhất trí của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, sau hơn một tháng chuẩn bị, ngày 8/10/2017 tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Golden Phoenix, đường 2/9 quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022.