Xây dựng dòng tộc

Xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam về đạo đức - nền gốc tinh thần và sức mạnh nội sinh Dòng tộc

Xây dựng dòng tộc về Sức khỏe - Tri thức - Đạo đức cùng với xây dựng văn hóa Dương gia dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chuẩn mực - Sáng tạo - Nghĩa tình đã cấu thành mục tiêu xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam. Xây...

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương liên huyện thành phố Kon Tum – Kon Rẫy – Kon Plong nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Giang tổng kết hoạt động năm 2019

Lễ hô thần nhập tượng Khu lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà Tết cho bà con nghèo Họ Dương huyện Cần Giờ

Hội đồng Họ Dương huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tổng kết năm 2019

Lễ thành lập Hội đồng Họ Dương huyện Đức Hòa và Ban liên lạc Họ Dương huyện Đức Huệ tỉnh Long An

Hội đồng Họ Dương huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động năm 2019

Ban Liên lạc Họ Dương tỉnh Sóc trăng trao Bằng Vinh danh Khuyến học – Khuyến tài

Tổng kết năm 2019: Thái Nguyên hoàn thành kết nối 100% Hội đồng Họ Dương cấp huyện

Hội đồng Họ Dương tỉnh Lai Châu tổng kết hoạt động năm 2019

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com