QUY ƯỚC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký quyết định về việc ban hành Quy ước xây dựng đời sống văn hóa Họ Dương Việt Nam.

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam xin đăng tải toàn văn Quy ước để bà con Dòng tộc cùng biết và thực hiện.

Bản mẫu thiết kế Market: 

Tải Khung chương trình Đại hội

Tải Video Quốc ca, Dương tộc ca: TẠI ĐÂY

Tải Video Phút tưởng niệm tổ tiên: TẠI ĐÂY

Tải Phóng sự Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước: TẠI ĐÂY

Tải Kịch bản Đại hội đại biểu

Tải Kịch bản Lễ thành lập Câu lạc bộ Họ Dương cấp tỉnh,thành phố

Tải kịch bản Hội nghị Tổng kết năm của Hội đồng Họ Dương cấp tỉnh

Tải Kịch bản Lễ Khánh thành Nhà thờ

Tải Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh

Tải Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ DN-DN Họ Dương tỉnh

Tải Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương tỉnh

Tải Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh

 

 

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com