Bài văn khấn: Cúng giỗ 200 năm tiền hiền Dương Công Quận

Kính thành khấn với Tổ tiên

Hương trầm tỏa khắp vút miền trời xanh

Hôm nay chánh giỗ ngày lành

Chúng con chứng tỏ lòng thành ân xưa

Cù lao Ré nơi hoang vu biển đảo

Dương Công Lương, Thủy tổ mở khai hoang

Hơn 400 năm lịch sử vẫn còn mang

Tạo cuộc sống dựng làng lập ấp

Nối dòng dõi tông đường thêm rộng khắp

Tiếp bao đời được trường tử lưu tôn

Đệ tứ lang Dương Công Quận tiếp đường

Vì sự thế mưu sinh từ thuở ấy

Rời đất tổ quê hương đau biết mấy

Xua con thuyền lướt sóng vượt trùng dương

Lấy sức người cùng hứng chịu gió sương

Bao gian khổ đến bờ vùng Phan Thiết

Với chí hướng cùng một bầu nhiệt huyết

Vào Phương Nam khởi nghiệp mới thỏa lòng

Từ miền Trung rồi đến đất Vĩnh Long

Lại tiếp bước dòng Mê Kông thẳng tiến

Âu cũng bởi trời xui đất khiến

Chọn nơi đây muôn thuở tạo xóm làng

Mãnh đất lành che chở nỗi gian nan

Tiên tổ chịu muôn ngàn điều gian khổ

Mở vùng đất cù lao này làm Tổ

Giọt mồ hôi tuôn đổ khắp nơi đây

Đất hoang vu nê địa lãnh sình lầy

Tiên niên khởi chỉ hai bàn tay trắng

Thêm vất vả bao nhiêu mùa mưa nắng

Đem sức người tranh đấu với thiên nhiên

Mở đất hoang cuộc sống lắm ngửa nghiêng

Phải chống chọi cùng rừng thiêng nước độc

Đêm đốt lửa xua tan bầy thú dữ

Ngày phá rừng, phát rẫy dựng nương

Ông Dương Thu An đọc bài cẩn cáo Lễ giỗ

Để tạo ra bao thửa ruộng, líp vườn

Ươm cuộc sống tương lai cho con cháu

Công khai khẩn gieo hạt mầm tái tạo

Xin cúi đầu khấu bái trước Tổ tiên

Mấy trăm năm sống trên mãnh đất thiêng

Nhờ công đức ơn Tiền hiền Thủy tổ

Tưởng nhớ lại ngày Tổ tiên quá cố

Hai trăm năm đầy kỷ niệm là đây

Nay chúng con cùng họp mặt sum vầy

Dâng cúng phẩm hương đăng hoa trà quả

Xin khấn nguyện cúi đầu khấu tạ

Tấm lòng thành tỏa khắp phủ Dương Công.

 Dương Thu An

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com