Kế hoạch tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân và Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023

Ngày 17/4/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch đã ký Kế hoạch số 148/KH-HĐHDVN tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân và Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023.

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com