Công tác khuyến học của Họ Dương xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Công tác khuyến học của Họ Dương xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

     Khuyến học, khuyến tài là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”.      Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta; Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc học của toàn dân, đến khuyến học, khuyến tài. Học tập suốt đời là một phần tư tưởng vĩ đại và đạo đức cao đẹp của Bác Hồ. Người nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” bản thân Người là…
Hội đồng họ Dương tại Bình Ðịnh: Tích cực hỗ trợ con em học tập

Hội đồng họ Dương tại Bình Ðịnh: Tích cực hỗ trợ con em học tập

          Sau 2 năm thành lập, Hội đồng họ Dương tại Bình Định đã kết nối được với khoảng 2.000 bà con tại nhiều địa phương trong tỉnh và có những hoạt động thiết thực, hiệu quả đến việc học tập của con cháu trong dòng họ. Con cháu họ Dương ở Bình Định có thành tích tốt trong khuyến học khuyến tài năm 2018 được Hội đồng họ Dương Việt Nam khen thưởng           Hàng năm, các chi họ đều tổ chức trao thưởng cho các cháu đỗ đại học, đạt giải trong kỳ thi chọn học…
HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH BẮC GIANG: TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG VÀ XÉT VINH DANH KHEN THƯỞNG  KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH BẮC GIANG: TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG VÀ XÉT VINH DANH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI NĂM 2018

     Sáng ngày 26/9/2018, tại Văn phòng Hội Đồng Họ Dương (HĐHD) tỉnh Bắc Giang, Thường trực HĐHD tỉnh tổ chức họp Hội đồng và xét vinh danh khen thưởng khuyến học, khuyến tài năm 2018 và xét mừng thọ các cụ Họ Dương tuổi 70, 75 của tỉnh Bắc Giang. Đến dự có đầy đủ các ông (bà) chủ tịch HĐHD các huyện, thành phố; các ông (bà) trong ban khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Ông Dương Ngọc Tân - Chủ tịch HĐHD tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị      Dưới sự chủ…
Thông báo danh sách mừng thọ năm 2019

Thông báo danh sách mừng thọ năm 2019

Lưu ý: Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố tải/download danh sách mừng thọ từ mục Tài liệu của website./. Ban khuyến học, khuyến tài & mừng thọ
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI NĂM 2018 VÀ MỪNG THỌ NĂM 2019

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI NĂM 2018 VÀ MỪNG THỌ NĂM 2019

     Hội đồng Họ Dương Việt Nam vừa có văn bản số 55/TB-HĐHDVN ngày 09/08/2018 về công tác Khuyến học - Khuyến tài (KH-KT) và mừng thọ năm 2018. Ban Thông tin – Sự kiện HĐHDVN có cuộc trao đổi với ông Dương Thanh Biểu, PCT HĐHDVN, Trưởng ban KH – KT và Mừng thọ xung quanh nội dung công tác KT – KT và mừng thọ năm 2018.      Ban TT-SK: Thưa ông, ông có thể cho độc giả những nét cơ bản về công tác Khuyến học - khuyến tài và Mừng thọ năm 2018 như thế nào?      Ông Dương Thanh Biểu: Khuyến học…