Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân

Lễ cầu siêu cầu an tại Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Chiều 10/2/2023, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam, Lễ Cầu siêu - Cầu an toàn Dòng tộc đã được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Lễ Cầu siêu - Cầu an được tổ chức từ 16h30 đến 18h00...

Họ Dương cả nước khởi hành về Ngày hội văn hoá mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2023

Ký tặng sách, trải nghiệm vẽ ký họa và viết thư pháp tại Ngày hội văn hóa mùa xuân

Hội nghị Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Một số quy định về nếp sống văn hóa, văn minh trong Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Cùng các diễn giả Họ Dương “thả hồn” tại Không gian đường sách

Lưu ý về quay phim, chụp ảnh tại Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Không gian Đường sách – Chiếu thơ – Ký họa và thư pháp: Nét văn hóa đặc sắc tại Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương năm 2023

Chương trình Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Sơ đồ tổng thể Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2023 tại Bắc Ninh

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com