Lịch sử HDVN

“Mưa gió thương ai một góc trời”

Đầu thế kỷ 20, cùng với cả nước, người Quảng tích cực tham gia các tổ chức, phong trào đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người đã trở thành chí sĩ, liệt sĩ; trong đó chí sĩ Dương Thạc cho dù “Non xanh nước biếc nấm...

Trạng nguyên Dương Phúc Tư và ngôi mộ thiên táng của Họ Dương

Khởi nghĩa Dương Thanh – Đôi điều suy ngẫm

Dương Vân Nga: Hoàng hậu lưỡng triều có nhiều công lao với dân với nước

Khoảnh khắc lịch sử của người lái chiếc xe vận tải đầu tiên vào Dinh Độc Lập

Nhớ về cố Trưởng Ban Quốc tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam Dương Thị Duyên

Tiến sĩ Dương Trực Nguyên: Vị đại thần trung quân, ái quốc, thương dân

Tiến sĩ Dương Trí Trạch – Thân thế và sự nghiệp

UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển đường Dương Đức Hiền

Công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của cụ Dương Đức Hiền

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com