Góc chuyên gia

Tâm thế mới cho doanh nhân Việt

Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức doanh nhân có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. TS Dương Thị Kim Liên, Viện trưởng Viện Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp chia sẻ với Doanh Nhân về việc lấy văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh...

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com