Kết nối dòng tộc

Xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam về đạo đức - nền gốc tinh thần và sức mạnh nội sinh Dòng tộc

Xây dựng dòng tộc về Sức khỏe - Tri thức - Đạo đức cùng với xây dựng văn hóa Dương gia dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chuẩn mực - Sáng tạo - Nghĩa tình đã cấu thành mục tiêu xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam. Xây...

Gấp rút hoàn thành công trình “Hải Phòng Dương tộc từ đường”

Ra mắt Hội đồng Họ Dương liên huyện Tri Tôn – Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Họ Dương huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông giao lưu chào Xuân Canh Tý 2020

Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai tổng kết hoạt động năm 2019

Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng họp triển khai công tác đầu năm 2020

Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Giang ra mắt Câu lạc bộ Lão thành và Câu lạc bộ Thanh niên tỉnh

Hội đồng Họ Dương Phú Thọ tổ chức lễ trao Tộc kỳ, cây Tổ, mừng thọ và vinh danh khen thưởng

Ra mắt Hội đồng Họ Dương xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương liên huyện thành phố Kon Tum – Kon Rẫy – Kon Plong nhiệm kỳ 2020 – 2022

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com