Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam

Nhằm mục đích tìm hình ảnh thay thế chữ Dương bộ mộc Hán Nôm trên Tộc kỳ và Tộc huy Họ Dương hiện nay, ngày 14/12/2018 Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam.

Tuy nhiên do thời gian thi ngắn và để tạo điều kiện cho nhiều người có ý tưởng hay nhưng khó khăn để thiết kế mỹ thuật, ngày 02/01/2019, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ra bổ sung chủ trương: Tiếp nhận ý tưởng về mẫu Logo và Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam. Để cuộc thi có nhiều tác phẩm tham dự, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam rất mong nhận được những ý kiến về ý tưởng và tác phẩm của các bác Lão thành Họ Dương Việt Nam. Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đề nghị Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số việc sau:

Văn bản “đính kèm”

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com