Bản tin Radio Họ Dương số 04

             Hội thanh niên Họ Dương Việt Nam đã cho ra mắt Bản tin Radio Họ Dương số 01,02 và 03. Ban biên tập tiếp tục đăng Bản tin Radio Họ Dương số 04.

Ban biên tập

Bài viết liên quan