Thông báo về việc tạm dừng Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020

Ngày 30/01/2020, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký ban hành Công văn số 76 về việc tạm dừng Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020.

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com