Thư viện

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam

Nhằm mục đích tìm hình ảnh thay thế chữ Dương bộ mộc Hán Nôm trên Tộc kỳ và Tộc huy Họ Dương hiện nay, ngày 14/12/2018 Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Tộc kỳ...

Họ Dương Việt Nam – Đi lên cùng đất nước

Lễ thành lập Hội đồng Họ Dương liên Quận Ba Đình – Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và các Ban trực thuộc

Thư mời tham dự Hội thảo tập huấn Cộng tác viên truyền thông các tỉnh, thành phố miền Bắc năm 2018

Thông báo số 50 – V/v Cung cấp thông tin hoạt động

THƯ CẢM ƠN !

ĐIỀU LỆ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG NHẬN VÕ ĐƯỜNG DƯƠNG MINH THẮNG

Thông báo số 20/TB-HĐHDVN “v/v Thực hiện quy chế phát ngôn”

Thông báo số 16 “v/v Thực hiện Thông báo số 03/TB-HĐHDVN”

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com