Mừng thọ người cao tuổi

Thông báo về việc mừng thọ năm 2020 (bổ sung)

Qua phản ánh của Hội đồng Họ Dương các tỉnh/thành phố, có một số trường hợp gặp khó khăn trong việc xác nhận, nhất là dâu Họ Dương để xét mừng thọ năm 2020, Ban Khuyến học - Khuyến tài và mừng thọ đã có công văn hướng dẫn cụ...

Thông báo danh sách mừng thọ năm 2019

Thông báo số 55 – V/v Hướng dẫn khen thưởng khuyến học – khuyến tài năm 2018, mừng thọ năm 2019

Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông báo “V/v mừng thọ năm 2019″

Công văn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam “V/v danh sách mừng thọ, vinh danh khen thưởng năm 2017”.

Hội đồng họ Dương Quảng Ninh – Quảng Bình tổ chức Lễ mừng thọ và vinh danh khen thưởng năm 2018

Hội đồng Họ Dương xã Đại Quang huyện Đại Lộc –Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và Lễ trao bằng mừng thọ, vinh danh khen thưởng 2017

Hội đồng Họ Dương Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội tổ chức Lễ mừng thọ và vinh danh khen thưởng năm 2017

Danh sách mừng thọ, khuyến học – khuyến tài năm 2017

Danh sách khuyến học – khuyến tài, mừng thọ năm 2015 – 2016 (đợt 2)

Thông báo liên quan đến việc mừng thọ, khuyến học-khuyến tài năm 2016

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com