Xây dựng dòng tộc

Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm việc với Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 20/8/2019, tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên (số 62, Nguyễn Huệ, thành phố Hưng Yên), Ban Xây dựng Dòng tộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã làm việc với Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên về những hoạt động Dòng tộc trong...

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động đến hết năm 2019 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Lễ thành lập Hội đồng Họ Dương xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam mở rộng

Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội đồng Họ Dương liên quận Gia Lâm – Long Biên (TP. Hà Nội)

Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Bình sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động cuối năm

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương tỉnh Hậu Giang

Hội đồng Họ Dương TP. Hà Nội hoàn thành tốt công tác Dòng tộc 6 tháng đầu năm

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com