Xây dựng dòng tộc

Xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam về đạo đức - nền gốc tinh thần và sức mạnh nội sinh Dòng tộc

Xây dựng dòng tộc về Sức khỏe - Tri thức - Đạo đức cùng với xây dựng văn hóa Dương gia dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chuẩn mực - Sáng tạo - Nghĩa tình đã cấu thành mục tiêu xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam. Xây...

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương tỉnh Tiền Giang

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội đồng Họ Dương huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội: Một năm hoạt động nhiều kết quả

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2019

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi tổng kết hoạt động năm 2019

Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Họp Họ

Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Họ Dương các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ hướng tới thành lập 100% Hội đồng Họ Dương cấp huyện

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com