Ban Kiểm tra HĐHD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên

Ngày 26/4/2021, tại Khách sạn Hương Thái (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên. Chương trình làm việc được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam.

Đoàn Kiểm tra có: Ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra, ông Dương Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, ông Dương Văn Thi – Phó Ban Kiểm tra, ông Dương Đăng Tới – Ủy viên Ban Kiểm tra.

Làm việc với Ban Kiểm tra, về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên có ông Dương Hữu Kiêu – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên và các ông, bà là thành viên Hội đồng, đại diện Hội đồng Họ Dương các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Dương Hữu Kiêu đã báo cáo các mặt hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Theo đó, các hoạt động Dòng tộc được tổ chức bài bản, minh bạch, nhanh chóng và hoàn thành theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, đánh giá Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên hoạt động có chất lượng, nội bộ đoàn kết, có trách nhiệm cao. Các Câu lạc bộ đã thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả. Công tác tổ chức cơ bản đã đầy đủ 10/10 Hội đồng Họ Dương cấp huyện, đề nghị những Hội đồng Họ Dương cấp huyện có từ 1000 thành viên trở lên nên tách thành các hội đồng cấp huyện riêng. Ông cũng đề nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên hoàn thiện thống nhất lại các quy chế theo mẫu hướng dẫn. Công tác tài chính đề nghị thực hiện đúng quy định, hướng dẫn. Đề nghị nghiên cứu xây dựng Công ty Dương Gia kết nối với Công ty Dương Gia Việt Nam, nghiên cứu tính khả thi về nuôi bò thịt.

Qua kiểm tra, Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên có Quy chế hoạt động, sổ ghi công văn đến công văn đi, có hồ sơ tài liệu, chứng từ thu chi tài chính của các năm, có hồ sơ tài liệu ghi khuyến học – khuyến tài; mừng thọ và Quỹ Dương Huy Đỉnh, có các hệ thống quyết định thành lập Hội đồng Họ Dương thành phố, huyện, liên huyện; nhân sự Hội đồng được kiện toàn đầy đủ, đoàn kết.

Phát biểu kết luận, ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên, các thành viên Hội đồng rất đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, hoạt động. Trong thời gian tới, để hoạt động có hiệu quả hơn nữa, đề nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên tích cực truyền thông tới bà con về các hoạt động ý nghĩa của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, đặc biệt là khi tổ chức Vinh danh khen thưởng khuyến học – khuyến tài, mừng thọ cho các cụ để bà con được biết và tham gia hoạt động.

Ông Dương Hữu Kiêu – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên cảm ơn những góp ý của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và hứa sẽ cùng các thành viên Hội đồng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết nối rộng rãi bà con Họ Dương trong tỉnh, đưa hoạt động trở nên thiết thực, hiệu quả.

Dương Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com