Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam kiểm tra tại Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2020, Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã kiểm tra công tác Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai.

Về phía Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam gồm có ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn, ông Dương Đăng Tới – Ủy viên Ban Kiểm tra, ông Dương Quốc Huy cán bộ Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai có 8 thành viên tham dự: Ông Dương Bá Trực – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng, Chủ tịch của Hội đồng Họ Dương các huyện và thành phố Lào Cai.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hoạt động Dòng tộc của Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai nhìn chung đã đạt được yêu cầu: có bảng phân công nhiệm vụ, có quy chế hoạt động, có sổ thu chi tài chính, về tổ chức và nhân sự đã kiện toàn đầy đủ và đoàn kết. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, như hệ thống sổ sách còn thiếu, Hội đồng Họ Dương cấp huyện không mang theo hệ thống sổ sách…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của Hội đồng Họ Dương các cấp thuộc tỉnh Lào cai và biểu dương những việc đã làm được. Bên cạnh đó ông đề nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai phải có Biên bản họp thường trực và biên bản họp hội đồng. Họp trực tiếp Hội đồng Họ Dương tỉnh ít nhất 6 tháng một lần. Ông cũng đề nghị các Hội đồng Họ Dương khắc phục những vấn đề còn thiếu sót. Để tránh sai sót, đúng đối tượng trong công tác mừng thọ, tương thân tương ái, ông đề nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh nên lấy danh sách mừng thọ, hoàn cảnh khó khăn ở UBND cấp xã, phường.

Thay mặt Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai, ông Dương Bá Trực – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai tiếp thu những ý kiến của Ban Kiểm tra, dần khắc phục và hoàn thiện các thiếu sót theo hướng dẫn.

Nhân dịp này, Đoàn đã đi thăm cụ Dương Kim Viết tại thành phố Lào Cai – người được nhận bằng và quà mừng thọ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam năm 2020.

Dương Phạm Ngọc

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com